Anaplasmosis

Filter
A455 - Anaplasma phagocytophilum p44

Anaplasma phagocytophilum (strain HZ), formerly known as Ehrlichia phagocytophila, p44 protein.

From $185.00/EA
View
A456 - Anaplasma phagocytophilum Msp5

Anaplasma phagocytophilum (strain HZ), formerly known as Ehrlichia phagocytophilum, major surface protein 5 (Msp5).

From $185.00/EA
View
A458 - Anaplasma phagocytophilum OmpA

Anaplasma phagocytophilum (strain HZ), formerly known as Ehrlichia phagocytophila, major outer membrane protein A (OmpA).

From $185.00/EA
View